vrijdag 5 november 2010

Over abortus en radijsjes..

Het typische van Christenen (en overigens alle geloven met een heilig boek) is, dat ze feitelijk geen eigen mening hebben. Nee, die moeten ze ontlenen uit een externe bron. Volgens Satre is dat de allergrootste zonde: niet zelf nadenken, niet beslissen, nee, zich veilig beroepen op een externe authoriteit. Derhalve zijn hun argumenten ook van nul en gener waarde - domweg omdat ze er bij gezocht worden. Ze vormen niet het fundament van die mening.

Het is daarom helemaal niet moeilijk een dergelijke mening omver te blazen. Immers, ook de bron waarop zij zich beroepen is verre van consistent. Mensen moeten op de wereld worden gezet in welke jammerlijke staat zij zich ook bevinden. Waar de natuur allang genadig had ingegrepen en met mechanische efficientie uit had geselecteerd, vinden zij het kostbaar en moet het behouden blijven.

En als het er eenmaal is, mag het gerust door lijden. Lijden vinden Christenen bijzonder cool. Immers, het doet denken aan Christus aan het kruis. Waar James Dean fans het smakeloos zouden vinden om met een verwrongen Porsche om je hals te lopen, hebben Christenen geen enkele moeite met een gruwelijk martelwerktuig om hun nek. Of (zoals Lenny Bruce het zei) als Christus op de electrische stoel om was gekomen..

Een Christelijke boer vindt (terecht) dat niet te redden dieren afgemaakt moeten worden. Met tranen in zijn ogen kan hij volhouden dat een dier niet mag lijden. Maar zijn vrouw mag rustig creperen. Wekenlang als het moet. Want dat staat in de bijbel en dat beweert de dominee.

Het fundamentele verschil tussen Pro-life (ik heb geen enkel probleem met die term) en Pro-choice is precies dat. Een Pro-choice aanhanger zal niet beweren dat elk kind geaborteerd moet worden. Een Pro-choice aanhanger zal ook niet proberen mensen ervan te overtuigen dat er geaborteerd dient te worden. Als hij of zij dat namelijk doet, is het feitelijk geen Pro-choice meer. Wat is dat toch vervelend, die definities..

Het blinde geloof in dat alle leven per definitie goed is past slecht bij een Christen, die claimt na te denken. Niet alle leven is goed. Het "redden" van levens veroorzaakte een geboorteexplosie in met name Afrika - met alle gevolgen voor de natuur EN mens daar van dien. Vreemd genoeg was het een Schotse dominee, Malthus, die dat ter discussie stelde. Blijkbaar een man, die nadacht.

Technisch gezien, zijn een eicel en een zaadcel net zo levend als het embryo wat eruit ontstaat. Technisch gezien zijn er niet zoveel verschillen tussen een geamputeerde duim en een klompje cellen. Laten we alsublieft niet beginnen met de discussie over bewustzijn. Volgens sommige geleerden zouden we dan een dreumes de hersens in mogen slaan, omdat er discussie is over het bewustzijnsgehalte van dreumessen. Wie heeft er bewuste herinneringen van voor zijn derde of vierde levensjaar?

Technisch gezien worden radijsjes levend opgegeten. Er is namelijk geen manier om te bestaan zonder enig levend wezen te schaden. Moeten we het hebben over de bewustzijn van een radijsje?

Geen opmerkingen: