maandag 2 augustus 2010

Die linkse mafketels zijn zo doorzichtig..

Het valt altijd weer op dat rabiate "linkse" populisten geen enkele moeite hebben om naar ondemocratische middelen te grijpen, zodra ze de macht niet hebben. Wat dat betreft kunnen ze hun al even extreme fascistische broeders een hand geven. Wat beide groepen evenzeer bindt is het wat losjes omgaan met de waarheid.

Kijk naar de verklaringen, die de vazalstaten van de Sovjet Unie na de tweede wereldoorlog afgaven. Dat waren er namelijk nogal een paar. Om het een en ander een wat minder scherp tintje te geven werden geforceerde fusies met legitieme socialistische partijen uitgevoerd en sommige staten (DDR) hadden zelfs het lef zich "democratisch" te noemen.

Een dergelijke verklaring en verkapte oproep tot een staatsgreep wordt hier uitgevoerd. Immers, er wordt opgeroepen tot het afzetten van legitiem en democratisch gekozen volksvertegenwoordigers onder het mom van "contra-revolutionaire" activiteiten. Waar de rechtsstaat hier mee te maken heeft is mij een raadsel, want dergelijke "procedures" staan in geen enkele wet beschreven.

Nee, de schrijver van dit epistel verzint die liever ter plekke en introduceert en passant nieuwe begrippen en formuleringen als "vijand van de rechtstaat". Citaat: "Ook dat is binnen ons rechtsbestel toegestaan, maar wel moet geconstateerd worden dat een partij die zich uitspreekt tegen deze fundamentele grondrechten, zich een vijand van onze rechtstaat betoond te zijn". Dit laat een vieze smaak in de mond van een waar democraat achter en roept pijnlijke herinneringen op.

Vrolijk wordt vervolgd met "De PVV moet zonder meer als een antirechtstatelijke partij aangemerkt worden en bovendien als een ondemocratische partij, omdat ze geen leden kent". "Antirechtstatelijke partij" is geen staatsrechtelijk begrip, echter pure demagogie, laat dat helder zijn. Bovendien, als de constructie van Wilders niet toegestaan zou zijn, zou de partij niet toegestaan zijn en omdat ze dat wel is, is ze dat ook.

Hetzelfde argument geldt voor "Als deze partij bereid was geweest de rechtstaat expliciet te erkennen, had ze uitstekend deel uit kunnen maken van een meerderheidskabinet". Uiteraard erkent ze de rechtsstaat, anders zou de partij allang verboden zijn geweest. Bovendien kan hetzelfde gezegd worden van andere partijen. Waarom niet de PvdD, die dierbevrijdingsterroristen steunt of zou kunnen steunen. Alle Christelijke partijen, die wel eens heimelijk een theocratie zouden kunnen nastreven. Loos argument.

Tenslotte wordt het domme argument van de opdracht van Lubbers aangehaald. Wat de opdracht van Lubbers was doet niet terzake. De opdracht van een informateur is om na te gaan of een regering kan worden gevormd. Een middel, niet een doel. Dat geldt evenzeer voor zijn opdracht. De partijen hadden evenzeer volledig buiten Lubbers om een regering kunnen vormen. Er is geen wet, die dat verbiedt. Sterker nog, het is in de parlementaire historie meer dan eens voorgekomen, dat in achterkamertjes of restaurants een principe akkoord beklonken werd. En als we het toch over Lubbers hebben: heeft iemand die opdracht gelezen? Er is heel erg veel fantasie voor nodig om daar een "meerderheidskabinet" uit te halen.

Nee, waar het werkelijk om gaat is deze zinsnede. De rest van het epistel is niet meer dan gebakken lucht om er een zekere geloofwaardigheid aan te geven: "Naar mijn idee hoeven we niet bang te zijn dat de antirechtstatelijke opvattingen van de PVV direct in wetgeving omgezet worden. Maar dat is het punt niet. Het gaat nu om de handhaving van een fundamentele en principiƫle norm".

Het is alleen jammer, dat meer dan 50% van de Nederlandse bevolking niet dezelfde "fundamentele en principiƫle norm" hanteert. En dat steekt 'm. Linkse jongens, met hun geweldadige en anti-democratische wortelen in Cuba, Noord-Korea, Volksrepubliek China, Oost-Duitsland en - niet te vergeten - de goelags van Stalin kunnen nu eenmaal slecht tegen hun verlies.